Vážení šachoví přátelé !

Dostalo se mi smutné povinnosti na této stránce se naposledy rozloučit s p. Jaroslavem Bambulem, který nás náhle opustil dne 29. listopadu 2001.

Pan Bambule pocházel z Českých Velenic (* 30. 10. 1929). Ve svých 9 letech prožil německé zabírání českého pohraničí. Jaroslav Bambule patřil ke generaci, která válkou ztratila kus svého mládí. Od roku 1951 voják z povolání se k šachovnici dostal až na počátku 60. let. Jeho začátky jsou spojené se začátky ing. Vratislava Hory (* 1928), později předního československého trenéra v českobudějovické Dukle. Jaroslav Bambule vyhrál v roce 1963 plukovní přebor, v šedesátých letech již pracoval i jako trenér a rozhodčí. Pan Bambule také vzpomínal, jak v roce 1968 Dukla ČB vyhrála jihočeský přebor a v září měla nastoupit v boji o postup do ligy, ale … září roku 1968! Vojáci měli v kasárnách pohotovost, liga se „nekonala“.

Ještě týž rok přechází trenér Bambule s kolektivem šachistů z Dukly do Slavoje. Slavoj pak zažil období i ligové slávy, pan Bambule od roku 1970 působil v Lokomotivě. Od poloviny 70. let ve výboru, od 1979 pak po 20 let jako předseda. Pamatuji pana Bambuleho na letních turnajích např. v Písku v 80. letech, pamatuji si ho z vyprávění svých jihočeských spolubydlících na koleji. Šachový oddíl Lokomotivy se pod jeho vedením stal největším oddílem v jižních Čechách. Plné dvě skříně „šachového majetku“, který sám za ty roky nashromáždil, stěhoval pan Bambule před třemi roky z nádražní budovy do Posádkového domu armády a pak po roce do lokomotivního depa na Novohradské ulici.

Jako funkcionář Regionálního šachového svazu České Budějovice pan Bambule působil ve funkci předsedy od roku 1990. Byl členem Rady ČŠS, byl jedním z hlavních pojítek s pražským vedením v dobách, kdy členská základna odcházela „podnikat“ nebo se zabývat něčím „rozumnějším“ než šachy. Sjednocovaly se divize… A pan Bambule vymyslel 3.divizi! Náborovou, pro každého, důchodce či talentovaného předškoláka.

Do výčtu činnosti Jaroslava Bambuleho jistě patří jeho trenérská práce s mládeží. Šachové kroužky na základních školách, při šachových oddílech, ve spolupráci s Petrem Luniaczekem, a také s Václavem Říhou, se svými nejlepšími žáky z budějovických oddílů. Pod jeho vedením vyrůstali Franta Bostl, Zdeněk Chval, Olga Němcová, Martin Tupý, Petr Nídl a další.

A závěrem nesmíme zapomenout na jeho rozsáhlou práci rozhodčího, neboť v jižních Čechách se bez jeho přítomnosti neobešla ani jedna významnější akce. Tento víkend měl pan Bambule „pískat“ zápas 2. ligy na „Lokotce“… Kolikrát jsem ho o víkendu ráno viděl na nádraží, já s košíkem na houby, on s aktovkou na ligový zápas coby rozhodčí. Open Země Živitelka, mezinárodní „openy“ posledních let, styky s rakouskými, německými šachisty i se šachisty z východu …, turnaje ve Chvalšinách, memoriály Olgy Kadlecové, JUDr. Vladimíra Jindřicha v ČB, až po poslední „blicky“ v době prázdnin na „Lokotce“, za tím vším vidím v dobách plné síly autoritu hlavního rozhodčího, pana Jaroslava Bambule.

Pan Jaroslav Bambule neodmyslitelně patřil po čtyři desítky let k šachovému dění v jižních Čechách. V jeho osobě ztrácíme oddaného a pracovitého služebníka Caissy. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 6. prosince 2001 ve 13 hodin v obřadní síni českobudějovického krematoria.

Za šachový oddíl Lokomotiva České Budějovice

Milan Durchan


 

Bambule (Loko ČB) – ing. Hruška (Pelhřimov), KP družstev 1985/86

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.d4

Méně obehraný systém, který bílému v této partii znamenitě poslouží!

5. … b5?!

Bezpečnější je 5. … exd4 6.0-0 Se7.

6. Sb3 exd4 7.0-0

Také po 7.e5 Je4 8.Sd5 Sb4+ 9.c3! dxc3 10.0-0 cxb2 11.Sxb2 stojí černý před nesnadnými problémy.

7. … Se7

Příliš riskantní je 7. … Jxe4? pro 8.Jxd4 (velmi dobré je i 8.Ve1 d5 9.Jc3!) s hrozbou 9.Ve1 a 10.f3, přičemž 8. … Jxd4 9.Dxd4 Jc5 vázne na 10.Sxf7+!

8.e5 Je4?!

Přednost si zasloužilo 8. … Jg4 s dalším d6.

9.Sd5! Jc5 10.Jxd4 Sb7 11.Jf5 Sg5?

Přehmat, který stojí partii. Nutné bylo 11. … 0-0 12.Dg4 g6 13.Dg3, ovšem již s jasnou poziční převahou bílého.

12.Jxg7+ Kf8 13.Dh5!

Matovou hrozbou zbavuje černého všech iluzí jako např. 13.Sxg5? Dxg5 14.Jh5 Dxe5.

13. … Kxg7

Stejně žalostné je i 13. … Jxe5 14.Sxg5 f6 15.Sh6! s matem či ztrátou dámy.

14.Sxg5 a černý se vzdal

Komentář: Petr Luniaczek

Autor těchto řádek děkuje p. Luniaczekovi za poskytnutí materiálů a spolupráci na textu nekrologu.