Šachový oddíl TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE

pořádá k 70. výročí vzniku organizovaného

šachu v Suchém Vrbném

FESTIVAL ŠACHY PRO RADOST


Ředitel: Ludvík Němec, Nedabyle 72, 373 15 Nová Ves, tel. 038/724 00 62 (byt)
Rozhodčí: Ing. Vladislav Tolar, J. Opletala 53, 370 05 České Budějovice,

tel. 038/443 00 (byt), 02/514 331 88 (zam.), e-mail: Vladislav.Tolar@seznam.cz

Termín: 4. - 8. července 2001
Hrací místnost: Depo kolejových vozidel Českých drah, školicí středisko, České Budějovice, Novohradská 393
Přihlášky: Zasílat na adresu ředitele nebo rozhodčího do 20. června 2001.

Později přihlášení budou přijati do turnaje pouze v případě volné kapacity.

Účastníci: Festival je otevřený pro registrované i neregistrované hráče kategorií:
  1. mládeže (ročník 1983 a mladší)
  2. ženy
  3. senioři (ročník 1941 a starší)
  4. hlavní turnaj (mohou se přihlásit i hráči ostatních kategorií)
Tempo hry: 50 tahů za dvě hodiny a 30 minut do konce partie
Systém: Bude stanoven podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích
Startovné: Kategorie
mládeže - 50,- Kč
žen - 60,- Kč
seniorů - 60,- Kč
  -150,- Kč pro účastníky v hlavním turnaji
Ceny: Účastníci nebudou rozptalováni myšlenkami na mrzký mamon.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcné ceny a všichni startující

mají možnost snížit náklady na startovné podle počtu získaných bodů.

  1. v hlavním turnaji o 25,- Kč za každý získaný bod
  2. v turnaji žen a seniorů o 15,- Kč za každý získaný bod
  3. v turnji mládeže o 5,- Kč za každý získaný bod

Výsledky ze všech kategorií budou zaslány na výpočet osobních koeficientů.

Časový program:

4.7. 13:00-15:00 prezentace účastníků    
  15:00-15:45 losování    
  16:00-21:00 1. kolo    
5.7. 9:00-14:00 2. kolo 16:00-21:00 3. kolo
6.7. 9:00-14:00 4. kolo 16:00-21:00 5. kolo
7.7 9:00-14:00 6. kolo 16:00-21:00 7. kolo
8.7. 9:00-14:00 turnaj jednotlivců v rapid šachu, simultánka

s některým z předních jihočeských šachistů

   
  15:00 vyhlášení výsledků    

 

K účasti co nejsrdečněji zve výbor ŠO TJ Lokomotiva DKV